طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادیبایگانی‌های حجت الاسلام والمسلمین حسین دهنوی - طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادی

دسته: حجت الاسلام والمسلمین حسین دهنوی

روز چهاردهم | حجت الاسلام والمسلمین حسین دهنوی | مهدیه مصلای حضرت امام خمینی(ره) | فرهنگیان ♪

[box type="shadow" ] [gallery link="file" ids="1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008"] [/box] [box type="shadow" ] دانلود فایل صوتی پخش کننده ۱: پخش کننده ۲: [/box]

روز سیزدهم | حجت الاسلام والمسلمین حسین دهنوی | مهدیه مصلای حضرت امام خمینی(ره) | فرهنگیان ♪

[box type="shadow" ] [gallery link="file" ids="1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922"] [/box] [box type="shadow" ] دانلود فایل صوتی پخش کننده ۱: پخش کننده ۲: [/box]

شب سیزدهم | حجت الاسلام والمسلمین حسین دهنوی | مهدیه مصلای حضرت امام خمینی(ره) | عمومی ♪

[box type="shadow" ] [gallery link="file" ids="1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879"] [/box] [box type="shadow" ] دانلود فایل صوتی پخش کننده ۱: پخش کننده ۲: [/box]