طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادیبایگانی‌های آیت الله کاظم صدیقی - طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادی

دسته: آیت الله کاظم صدیقی

شب پانزدهم | آیت الله کاظم صدیقی | مهدیه مصلای حضرت امام خمینی(ره) | هیئت های مذهبی ♪

[box type="shadow" ] [gallery link="file" ids="2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197"] [/box] [box type="shadow" ] دانلود فایل صوتی پخش کننده ۱: پخش کننده ۲: [/box]

روز پانزدهم | آیت الله کاظم صدیقی | مهدیه مصلای حضرت امام خمینی(ره) | عمومی ♪

[box type="shadow" ] [gallery link="file" ids="2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145"] [/box] [box type="shadow" ] دانلود فایل صوتی پخش کننده ۱: پخش کننده ۲: [/box]