طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادیبایگانی‌های درباره طرح - طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادی

دسته: درباره طرح

درباره طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبهه زدایی دینی ۱۳۹۴

بسمه‌تعالی خداوند بزرگ را شاکریم که توفیق عنایت فرمود بیست و دومین دوره «طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبهه زدایی دینی» جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی را در سال «همدلی و همزبانی دولت و ملت» به اجرا درآوریم. امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگر نیاز به آموزه‌های دینی و اعتقادی در پرتو انوار آیات قرآن کریم و روایات…