طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادیبایگانی‌های حجت الاسلام و المسلمین محمدی - طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادی

دسته: حجت الاسلام و المسلمین محمدی

روز شانزدهم | حجت الاسلام و المسلمین محمدی | دانشگاه شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدی - دانشگاه شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/mohammadi-daneshgah-1393-05-26.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدی - دانشگاه شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/mohammadi-daneshgah-1393-05-26.mp3"][/audio] [/box]

روز شانزدهم | حجت الاسلام و المسلمین محمدی | مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدی - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/mohammadi-mosala-1393-05-26.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدی - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/mohammadi-mosala-1393-05-26.mp3"][/audio] [/box]

روز شانزدهم | حجت الاسلام و المسلمین محمدی | سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدی - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/mohammadi-sazman-1393-05-26.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدی - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/mohammadi-sazman-1393-05-26.mp3"][/audio] [/box]

روز پانزدهم | حجت الاسلام و المسلمین محمدی | سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدی - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/mohammadi-sazman-25-05-93.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدی - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/mohammadi-sazman-25-05-93.mp3"][/audio] [/box]

روز پانزدهم | حجت الاسلام و المسلمین محمدی | مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدی - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/mohammadi-mosala-25-05-93.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدی - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/mohammadi-mosala-25-05-93.mp3"][/audio] [/box]