طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادیبایگانی‌های حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری - طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادی

دسته: حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری

روز دوازدهم | حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری | دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="215,216,217,218,219,220,221,222"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری - دفتر نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/HajAliAkbari-maaref-1393-05-22.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری - دفتر نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/HajAliAkbari-maaref-1393-05-22.mp3"][/audio] [/box]

روز دوازدهم | حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری | مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="209,210,211,212"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/HajAliAkbari-mosala-1393-05-22.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/HajAliAkbari-mosala-1393-05-22.mp3"][/audio] [/box]

روز دوازدهم | حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری | سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="201,202,203,204,205,206"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/HajAliAkbari-sazman-1393-05-22.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/HajAliAkbari-sazman-1393-05-22.mp3"][/audio] [/box]

روز یازدهم | حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری | سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="189,190,191,192"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/HajAliAkbari-Sazman-21-05-93.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/HajAliAkbari-Sazman-21-05-93.mp3"][/audio] [/box]

روز یازدهم | حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری | مصلی امام خمینی(ره) شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="186,185,184,183,182,181,180,179"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/HajAliAkbari-mosala-21-05-93.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/11/HajAliAkbari-mosala-21-05-93.mp3"][/audio] [/box]