طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادیبایگانی‌های حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادی

دسته: حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد

روز بیست و هفتم | حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد | مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="577,579,581,580"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140606_002.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140606_002.mp3"][/audio] [/box]  

روز بیست و هفتم | حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد | سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="566,567,568,570,569,571,572,573"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140606_001.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140606_001.mp3"][/audio] [/box]

روز بیست و ششم | حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد | مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140605_002.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140605_002.mp3"][/audio] [/box]

روز بیست و ششم | حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد | سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140605_001.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140605_001.mp3"][/audio] [/box]