طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادیبایگانی‌های حجت الاسلام و المسلمین رفیعی - طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادی

دسته: حجت الاسلام و المسلمین رفیعی

روز نهم | حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | حسینیه امام خمینی (ره) بلداجی

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="794,795,796,797,798"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | حسینیه امام خمینی (ره) بلداجی [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/boldaji.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | حسینیه امام خمینی (ره) بلداجی [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/boldaji.mp3"][/audio] [/box]

روز نهم | حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="828,829,827,826,825,824,823"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/mosala5.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/mosala5.mp3"][/audio] [/box]

روز نهم | حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | حوزه علمیه امامیه شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="821,820,818"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | حوزه علمیه امامیه شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/hoze1.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | حوزه علمیه امامیه شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/hoze1.mp3"][/audio] [/box]

روز نهم | حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | دانشگاه شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ]   [gallery ids="811,810,809,808,807,806,805,804,803"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | دانشگاه شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/daneshgah7.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | دانشگاه شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/daneshgah7.mp3"][/audio] [/box]

روز هشتم | حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | مصلی امام خمینی(ره) شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="786,787,788,789,790"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | مصلی امام خمینی(ره) شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/mosala4.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | مصلی امام خمینی(ره) شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/mosala4.mp3"][/audio] [/box]

روز هشتم | حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | دانشگاه شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="775,776,777,778,779,780,781"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | دانشگاه شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/daneshgah6.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی | دانشگاه شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/daneshgah6.mp3"][/audio] [/box]