طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادیبایگانی‌های آیت الله سید احمد خاتمی - طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادی

دسته: آیت الله سید احمد خاتمی

روز دوم | آیت الله سید احمد خاتمی | طرح ولایت

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery link="file" ids="643,644,645,646,647,648"] [divider] صوت سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی | طرح ولایت [button color="green" size="medium" link="http://kowsar-chb.ir/TmeChb1392/2/tarhe-velayat.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی | طرح ولایت [audio mp3="http://kowsar-chb.ir/TmeChb1392/2/tarhe-velayat.mp3"][/audio] [/box]

روز دوم | آیت الله سید احمد خاتمی | مسجد جامع سامان

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery link="file" ids="634,635,636,637,638,639"] [divider] صوت سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی | مسجد جامع سامان [button color="green" size="medium" link="http://kowsar-chb.ir/TmeChb1392/2/saman.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی | مسجد جامع سامان [audio mp3="http://kowsar-chb.ir/TmeChb1392/2/saman.mp3"][/audio] [/box]

روز دوم | آیت الله سید احمد خاتمی | مصلی امام خمینی(ره) شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="624,625,626,627,628,629,630"] [divider] صوت سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی | مصلی امام خمینی(ره) شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/mosala.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی | مصلی امام خمینی(ره) شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/mosala.mp3"][/audio] [/box]

روز دوم | آیت الله سید احمد خاتمی | حوزه علمیه امامیه شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery link="file" ids="617,618,619,620"] [divider] صوت سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی | حوزه علمیه امامیه شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://kowsar-chb.ir/TmeChb1392/2/hozeh.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی | حوزه علمیه امامیه شهرکرد [audio mp3="http://kowsar-chb.ir/TmeChb1392/2/hozeh.mp3"][/audio] [/box]

روز دوم | آیت الله سید احمد خاتمی | دانشگاه شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery link="file" ids="603,604,605,606,607,608,609,610,611"] [divider] صوت سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی | دانشگاه شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://kowsar-chb.ir/TmeChb1392/2/daneshgah.mp3" ]دانلود[/button] [/box] [box type="shadow" ] پخش سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی | دانشگاه شهرکرد پخش کننده ۱: پخش کننده ۲: پخش کننده موبایل: [audio mp3="http://kowsar-chb.ir/TmeChb1392/2/daneshgah.mp3" ] [/box]