آخرین اخبار
خانه | طرح ها | 1392 | روز دوم | آیت الله سید احمد خاتمی | حوزه علمیه امامیه شهرکرد

روز دوم | آیت الله سید احمد خاتمی | حوزه علمیه امامیه شهرکرد

صوت سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی | حوزه علمیه امامیه شهرکرد

دانلود

پخش سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی | حوزه علمیه امامیه شهرکرد

Print Friendly, PDF & Email
تاریخ : ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ | کد : 615