طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادیصفحه اصلی - طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادی

آخرین مطالب
13 تیر – حجت‌الاسلام آقاتهرانی – نشست عمومی
14 تیر – حجت‌الاسلام آقاتهرانی – نشست عمومی
15 تیر – حجت‌الاسلام آقاتهرانی – نشست عمومی
18 تیر – آیت‌الله طبسی – نشست عمومی
۱۹ تیر – حجت‌الاسلام خسروپناه – نشست عمومی
پوستر طرح